chemistry

فایل word مقاله اثرات بيهوشي با شوک الکتريکي و گازCO2در مقايسه با پودر گل ميخک بر برخي شاخص هاي فيزيولوژيکي در تاسماهي شيپ (Acipenser nudiventris )

عه حاضر به منظور بررسی 3روش بیهوشی شوک الکتریکی، گاز CO2، پودر گل میخکو مقایسه شاخص های بیوشیمیایی خون در بچه تاسماهیشیپ (Acipensernudiventris)با میانگین وزنی 38/79گرم انجام شد. در این مطالعه شوک الکتریکی با ولتاژ 130 ولت، گاز CO2 با میزان 225 mmHgو پودر گل میخک به میزان 40 گرم استفاده گردید. با توجه به زمان بیهوشی و بازگشت، روش شوک الکتریکی با زمان القاء 15.0 دقیقه و بازگشت 23.3 دقیقهبهترین روش بوده است. در بررسی پارامترهای بیوشیمیایی کمترین میزان تغییرات به ترتیب مربوط به روش های پودر گل میخک،شوک الکتریکی و گاز CO2 قرار داشتند. در مجموع با توجه به

پاورپوینت تغییر چربی کبد

ي باشد و در فايل اصلي پاورپوینت تغییر چربی کبد،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن پاورپوینت تغییر چربی کبد : پاورپوینت تغییر چربی کبدفرمت فایل: پاورپوینتتعداد اسلاید: 25بخشی از متن:تغییر چربی یا استئاتوز به تجمع غیر طبیعی تری گلیسیریدها در سلول های پارانشیمی اطلاق می گردد .معمولا در کبد دیده می شود ( چون کبد مهم ترین عضو دخیل در متابولیسم چربی است ) .