chemistry

فایل word بررسي نقش بيمه جامع پروژه در قراردادهاي EPC

یا همایش : کنفرانس ملي انديشه هاي نوين و خلاق در مديريت،حسابداري مطالعات حقوقي و اجتماعيتعداد صفحات :9چکیده مقاله: امروزه در صنعت ساخت با گسترش سرمایه گذاری ها و افزایش تعداد پروژه های بزرگ مواجه هستیم. هر چقدر ابعاد پروژه افزایش می یابد، ریسک های آن نیز به همان مقدار افزایش می یابد. روش اجرای EPC، شیوه ای است که در آن پیمانکار با بیشترین میزان ریسک مواجه است. از طرفی، بیمه به عنوان پاسخی به ریسک ها، در اقصی نقاط چهان راه حلی پذیرفته شده است. در چند سال اخیر بیمه ای با عنوان بیمه ی جامع پروژه در جهان معرفی شده، که این بیم

فایل word مقاله بررسي اثرات خشکسالي بر ذخاير آبزيان در استان بوشهر.‏

ت :12رشد و بقای آبزیان تابع شرایط محیطی آب است. این تحقیق با هدف یافتن ارتباط بین ساحل آوری میگو و آبزیان با شاخص های خشکسالی در ‏آبهای استان بوشهر در طول سال های 1383 تا 1390 انجام شده است. در این مطالعه داده های بارش و دمای هوای بندرهای دیلم، بوشهر و ‏دیر در شمال مرکز و جنوب استان بوشهر از اداره کل هواشناسی استان بوشهر استخراج و مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات صید آبزیان از ‏سالنامه آماری سال های 90-1376 سازمان شیلات ایران استخراج گردید. براساس نتایج بدست آمده دمای هوا مهمترین عامل موثر بر ذخایر ‏دریائی می باشد. میزان ساحل آو