فایل word تاثير بازار گرايي بر توسعه فروش در شرکت ايران خودرو ديزل | chemistry | 3441297

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل word تاثير بازار گرايي بر توسعه فروش در شرکت ايران خودرو ديزل در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل word تاثير بازار گرايي بر توسعه فروش در شرکت ايران خودرو ديزل راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل word تاثير بازار گرايي بر توسعه فروش در شرکت ايران خودرو ديزل ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل word تاثير بازار گرايي بر توسعه فروش در شرکت ايران خودرو ديزل ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل word تاثير بازار گرايي بر توسعه فروش در شرکت ايران خودرو ديزل ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل word تاثير بازار گرايي بر توسعه فروش در شرکت ايران خودرو ديزل ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل word تاثير بازار گرايي بر توسعه فروش در شرکت ايران خودرو ديزل ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل word تاثير بازار گرايي بر توسعه فروش در شرکت ايران خودرو ديزل ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل word تاثير بازار گرايي بر توسعه فروش در شرکت ايران خودرو ديزل

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل word تاثير بازار گرايي بر توسعه فروش در شرکت ايران خودرو ديزل

فایل word تاثير بازار گرايي بر توسعه فروش در شرکت ايران خودرو ديزل

بخشی از متن فایل word تاثير بازار گرايي بر توسعه فروش در شرکت ايران خودرو ديزل :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش سراسري علم و فناوري هزاره سوم اقتصاد,مديريت و حسابداري ايران

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر بازارگرایی بر توسعه فروش در شرکت ایران خودرو دیزل انجام شده است. در این تحقیق جهت سنجش تاثیر بازارگرایی بر توسعه فروش, از مدل اسالتر و نارور استفاده گردید که بر اساس آن بازارگرایی متشکل از سه متغیر مشتری مداری, رقیب مداری و هماهنگی بین وظیفه ای می باشد. این تحقیق شامل یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی بود. تحقیق از نظر هدف کاربردی بود و از روش اجرای تحقیق توصیفی از شاخه پیمایشی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان شرکت ایران خودرو دیزل است که حجم جامعه آماری 4500 نفر بودند و با استفاده از جدول مورگان نمونه ای آماری به تعداد 384 نفر انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه می باشد. برای آزمون فرضیه ها از آزمون تی استفاده گردید و تمامی فرضیه ها با احتمال 95 درصد تایید شد. در نتیجه بازارگرایی بر توسعه فروش تاثیر دارد. مشتری مداری بر توسعه فروش تاثیردارد. رقیب مداری بر توسعه فروش تاثیر دارد. هماهنگی بین وظیفه ای بر توسعه فروش تاثیر دارد.

👇محصولات مشابه با فایل word تاثير بازار گرايي بر توسعه فروش در شرکت ايران خودرو ديزل👇

فایل word تاثير تجارت الکترونيک برتوسعه صادرات محصول | WORD فایل word تاثير تجربه برند و رضايت ازبرند بر ارزش ويژه برند در جوامع امروز | WORD فایل word تاثير چرخه تبديل وجه نقد بر سود آوري شرکت هاي توليدي | WORD فایل word تاثير سهامداران نهادي بر کيفيت افشاء | WORD فایل word تاثير سهولت دريافت خدمات بانکي بر رفتار خريدمشتريان با استفاده از مقياس CON SERV در بانک کشاورزي | WORD فایل word تاثير مديريت سرمايه در گردش بر سودآوري شرکت ها | WORD فایل word تاثيرات CRM در نظام بانکي ايران | WORD فایل word تاثيرارزيابي نظام راهبري شرکتي برنقدشوندگي سهام ونقدينگي درشرکت هاي خانوادگي بورس اوراق بهادارتهران | WORD فایل word تاثيرحق الزحمه خدمات غيرحسابرسي وحق الزحمه حسابرس برمحافظه کاري حسابرس در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران | WORD

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت نحوه ساخت صفحات PHP و استفاده از دستور print و comment گذاری | WORD پاورپوینت اسیدها و خواص آنها | WORD فایل word اقدام پژوهی پیشگیری از رفتارهای نادرست و نامطلوب دانش آموزان در کلاس | WORD فایل word شبیه سازی آموزشگاه رانندگی با ارنا | WORD فایل word اقدام پژوهی چگونه اضطراب دانش آموز پایه اول متوسطه را در ساعت فیزیک کاهش دادم؟ | WORD پاورپوینت بررسی سیستمهای ارزیابی عملکرد 11 مناسب برای تحقیق | WORD پاورپوینت مدیریت تغییر و نوآوری و استراتژیهای تغییر و تحول سازمان | WORD فایل word تحقیق آموزش پرورش جوجه گوشتی | WORD پاورپوینت جانشینی نوکلئوفیلی آروماتیکها | WORD پاورپوینت سنگ شناسى دگرگونى و دگرگونی اصابتی و هیدروترمال و دینامیكی | WORD فایل word اراده الهی از دیدگاه امام خمینی(ره) | WORD فایل word ترجمه فارسی فصل 2، 3 و 4 کتاب استنباط آماری کاسلا برگر | WORD پاورپوینت جزوه درس تاریخ ادبیات (2) دکتر توفیق هـ. سبحانی | WORD پاورپوینت بررسی زبان برنامه نویسی لیسپ Lisp 1.5 | WORD پاورپوینت بررسی اهمیت و فرآیند تست تصادف crash test | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل word تاثير بازار گرايي بر توسعه فروش در شرکت ايران خودرو ديزل فایل word تاثير بازار گرايي بر توسعه فروش در شرکت ايران خودرو ديزلدانلود فایل word تاثير بازار گرايي بر توسعه فروش در شرکت ايران خودرو ديزل فایلwordتاثيربازارگراييبرتوسعهفروشدرشرکتايرانخودروديزل