فایل word تاثير چرخه تبديل وجه نقد بر سود آوري شرکت هاي توليدي | chemistry | 3441300

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل word تاثير چرخه تبديل وجه نقد بر سود آوري شرکت هاي توليدي در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل word تاثير چرخه تبديل وجه نقد بر سود آوري شرکت هاي توليدي راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل word تاثير چرخه تبديل وجه نقد بر سود آوري شرکت هاي توليدي ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل word تاثير چرخه تبديل وجه نقد بر سود آوري شرکت هاي توليدي ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل word تاثير چرخه تبديل وجه نقد بر سود آوري شرکت هاي توليدي ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل word تاثير چرخه تبديل وجه نقد بر سود آوري شرکت هاي توليدي ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل word تاثير چرخه تبديل وجه نقد بر سود آوري شرکت هاي توليدي ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل word تاثير چرخه تبديل وجه نقد بر سود آوري شرکت هاي توليدي ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل word تاثير چرخه تبديل وجه نقد بر سود آوري شرکت هاي توليدي

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل word تاثير چرخه تبديل وجه نقد بر سود آوري شرکت هاي توليدي

فایل word تاثير چرخه تبديل وجه نقد بر سود آوري شرکت هاي توليدي

بخشی از متن فایل word تاثير چرخه تبديل وجه نقد بر سود آوري شرکت هاي توليدي :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش سراسري علم و فناوري هزاره سوم اقتصاد,مديريت و حسابداري ايران

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

وجه نقد از منابع مهم در واحدهای انتفاعی است که توازن بین وجه نقد در دسترس و نیازهای نقدی عامل سلامت اقتصادی در واحدهای انتفاعی است. یکی از اهداف نهایی هر شرکت بیشینه کردن سود در دراز مدت است, اما حفظ نقدینگی شرکت نیز یک هدف مهم است.مسیله این است که بدست آوردن سود به قیمت از دست دادن نقدینگی میتواندمشکلات جدی برای شرکت ایجاد کند. از این رو, این مطالعه به بررسی رابطه چرخه تبدیل وجه نقد بر سودآوری شرکتها می پردازد.نمونه آماری این پژوهش شامل 83 شرکت واجد شرایط از بین شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران است و دوره زمانی پژوهش از ابتدای سال 1390تا پایان سال 1394 می باشد. برای اندازه گیری مدیریت سرمایه در گردش از شاخص چرخه تبدیل وجه نقد استفاده شده است که شامل دوره وصول مطالبات, دوره تبدیل موجودی ودوره پرداختحساب های پرداختنی می باشد وبرای اندازه گیری سود آوری از شاخص سود ناخالص عملیاتی استفاده شد. همچنین آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده از تکنیک پانل پویا مبتنی بر روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM )می باشد. یافته های پژوهش حاکی از وجود رابطه معنادار بین چرخه تبدیل وجه نقد و سودآوری و این رابطه به صورت غیرخطی و معکوس U می باشد. نتایج حاصل از فرضیه پژوهش نشان می دهد که بین چرخه تبدیل وجه نقد وسودآوری ارتباط وجود دارد و با توجه به اینکه ضریب وجه نقد مثبت و ضریب متغییر توان دوم چرخه وجه نقد منفی است درابتدا چرخه وجه نقد اثر مثبت بر سودآوری دارد اما درطول زمان این اثر جنبه منفی پیدا می کند

👇محصولات مشابه با فایل word تاثير چرخه تبديل وجه نقد بر سود آوري شرکت هاي توليدي👇

فایل word تاثير سهامداران نهادي بر کيفيت افشاء | WORD فایل word تاثير سهولت دريافت خدمات بانکي بر رفتار خريدمشتريان با استفاده از مقياس CON SERV در بانک کشاورزي | WORD فایل word تاثير مديريت سرمايه در گردش بر سودآوري شرکت ها | WORD فایل word تاثيرات CRM در نظام بانکي ايران | WORD فایل word تاثيرارزيابي نظام راهبري شرکتي برنقدشوندگي سهام ونقدينگي درشرکت هاي خانوادگي بورس اوراق بهادارتهران | WORD فایل word تاثيرحق الزحمه خدمات غيرحسابرسي وحق الزحمه حسابرس برمحافظه کاري حسابرس در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران | WORD فایل word تبيين چابکي مشتري و رفتار نوآورانه بر رقابت پذيري (موردمطالعه: شرکت مينو، شوکو پارس و پگاه زنجان) | WORD فایل word تبيين رابطه ميان انعطاف پذيري سازماني با پويايي محيط و عملکرد نوآوري مورد مطالعه شهرداري شهرکرد | WORD فایل word تحليل رابطه رفتار مديريت و رشد شرکت: مطالعه اي بر روي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران | WORD

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت بررسی سیستمهای اطلاعات مدیریت MIS و پایگاه داده و سیستم مدیریتی پایگاه داده | WORD پاورپوینت بررسی ارتباط میان ارگونومی و کاربر كامپیوتر و كاربرد و مفهوم رنگ‌ها در ارگونومی | WORD پاورپوینت آموزش یادگیرنده محور | WORD پاورپوینت در مورد تقارن | WORD فایل word فلات مرکزی ایران و بررسی تاریخچه و موقیت جغرافیایی و معادن و منابع ابی آن | WORD فایل word مبانی برنامهسازی ، میانترم برنامه نویسی دانشگاه شریف به صورت تستس | WORD پاورپوینت چرخه مخارج، خرید و پرداختهای نقدی | WORD پاورپوینت جلسه دهم رنج هایی کشیده ام که مپرس | WORD پاورپوینت تصفیه فاضلاب | WORD پاورپوینت رنگ تعلق(فصل هفتم محیط پاسخده) | WORD فایل word مبانی نظری وپیشینه تحقیق بازارهای مالی | WORD پاورپوینت تغذیه در زنان 60- 45 سال سالم | WORD فایل word قبرستان تخت فولاد و پیشینه تاریخی آن و معرفی معروف ترین افراد دفن شده در آنجا | WORD فایل word گزارش تخصصی آموزگار سوم ابتدایی علاقمند کردن دانش آموزان به درس ریاضی و فعالیت های عملکردی راهک | WORD فایل word طرح توجیهی پرورش قارچ در منزل | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل word تاثير چرخه تبديل وجه نقد بر سود آوري شرکت هاي توليدي فایل word تاثير چرخه تبديل وجه نقد بر سود آوري شرکت هاي توليديدانلود فایل word تاثير چرخه تبديل وجه نقد بر سود آوري شرکت هاي توليدي فایلwordتاثيرچرخهتبديلوجهنقدبرسودآوريشرکتهايتوليدي