فایل word تاثير مديريت سرمايه در گردش بر سودآوري شرکت ها | chemistry | 3441303

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل word تاثير مديريت سرمايه در گردش بر سودآوري شرکت ها در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل word تاثير مديريت سرمايه در گردش بر سودآوري شرکت ها راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل word تاثير مديريت سرمايه در گردش بر سودآوري شرکت ها ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل word تاثير مديريت سرمايه در گردش بر سودآوري شرکت ها ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل word تاثير مديريت سرمايه در گردش بر سودآوري شرکت ها ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل word تاثير مديريت سرمايه در گردش بر سودآوري شرکت ها ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل word تاثير مديريت سرمايه در گردش بر سودآوري شرکت ها ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل word تاثير مديريت سرمايه در گردش بر سودآوري شرکت ها ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل word تاثير مديريت سرمايه در گردش بر سودآوري شرکت ها

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل word تاثير مديريت سرمايه در گردش بر سودآوري شرکت ها

فایل word تاثير مديريت سرمايه در گردش بر سودآوري شرکت ها

بخشی از متن فایل word تاثير مديريت سرمايه در گردش بر سودآوري شرکت ها :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش سراسري علم و فناوري هزاره سوم اقتصاد,مديريت و حسابداري ايران

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

سودآوری از جمله اطلاعات با اهمیت در تصمیمات اقتصادی به شمار می رود. مطالعات و پژوهش های انجام شده درباره سود, یکی از پرحجم ترین و بیشترین تالش های پژوهشی را در تاریخ حسابداری تشکیل می دهد. سود به عنوان راهنمای پرداخت سود تقسیمی, ابزارسنجش اثربخشی مدیریت و وسیله پیش بینی وارزیابی تصمیم گیری ها, همواره مورد استفاده سرمایه گذاران, مدیران و تحلیل گران مالی بوده است هدف اصلی این پژوهش بررسی اثر مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر, شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1386 تا 1395 و نمونه ها شامل 101 شرکت بوده است که با استفاده از رگرسیون داده های ترکیبی به تجزیه تحلیل داده ها پرداخته شد نتایج این تحقیق حاکی از این بود که بین سودآوری شرکت ها با دوره وصول مطالبات, دوره گردش موجودی ها, دوره واریز بستانکاران و چرخه تبدیل وجه نقد رابطه معکوس معنی داری وجود دارد. به عبارتی مدیران می توانند با کاهش دوره وصول مطالبات و دوره گردش موجودی ها در حد معقول سودآوری شرکت شان را افزایش دهند. همچنین نتایج این تحقیق در رابطه با دوره واریز بستانکاران می تواند بیانگر این امر باشد که شرکت هایی که سودآور می باشند دوره واریز بستانکاران کوتاه تری دارند

👇محصولات مشابه با فایل word تاثير مديريت سرمايه در گردش بر سودآوري شرکت ها👇

فایل word تاثيرات CRM در نظام بانکي ايران | WORD فایل word تاثيرارزيابي نظام راهبري شرکتي برنقدشوندگي سهام ونقدينگي درشرکت هاي خانوادگي بورس اوراق بهادارتهران | WORD فایل word تاثيرحق الزحمه خدمات غيرحسابرسي وحق الزحمه حسابرس برمحافظه کاري حسابرس در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران | WORD فایل word تبيين چابکي مشتري و رفتار نوآورانه بر رقابت پذيري (موردمطالعه: شرکت مينو، شوکو پارس و پگاه زنجان) | WORD فایل word تبيين رابطه ميان انعطاف پذيري سازماني با پويايي محيط و عملکرد نوآوري مورد مطالعه شهرداري شهرکرد | WORD فایل word تحليل رابطه رفتار مديريت و رشد شرکت: مطالعه اي بر روي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران | WORD فایل word تحولات حسابداري با رويکرد فناوري اطلاعات | WORD فایل word تخصص حسابرس و امتياز گزارشگري مالي به موقع | WORD فایل word تسهيم شبکه اي: روشي بهتر براي انجام تسهيم هزينه | WORD

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت روش تحقیق در تربیت بدنی | WORD پاورپوینت بررسی جامع نیروگاه های بادی | WORD فایل word توسعه ابعاد فرهنگي هافستد با بعد ديني | WORD پاورپوینت در مورد بدهی های بلندمدت | WORD پاورپوینت بررسی گیاه شناسی و زراعـت و خواص دارویی گیـاه یـونجه | WORD پاورپوینت اصول و مراحل مدیریت استراتژیک | WORD فایل word گزارشکار تابلو برق صنعتی | WORD پاورپوینت پیشگیری از اعتیاد در خانواده | WORD فایل word شبیه سازی صف بانک با ارنا | WORD فایل word خرافات چیست؟ | WORD فایل word مبانی نظری وپیشینه تحقیق پیش بینی و مدل های پیش بینی | WORD پاورپوینت دوره مطالعات اجتماعی پنجم دبستان فصل پنجم: ایران بعد از اسلام | WORD فایل word جزوه مدیریت منابع انسانی پیشرفته بر اساس کتاب دکتر عباسپور | WORD پاورپوینت اصول عقاید- نبوت | WORD فایل word آموزش دستگاه رادیولوژی | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل word تاثير مديريت سرمايه در گردش بر سودآوري شرکت ها فایل word تاثير مديريت سرمايه در گردش بر سودآوري شرکت هادانلود فایل word تاثير مديريت سرمايه در گردش بر سودآوري شرکت ها فایلwordتاثيرمديريتسرمايهدرگردشبرسودآوريشرکتها